PRODAJAMO IN KUPUJEMO DOMA!
(Goriška regija)

Naša prednost so domači izdelki

PRODAJAMO IN KUPUJEMO DOMA!

Naša prednost so domači izdelki

Izbirajmo kakovostne izdelke, predvsem pa uživajmo in uporabljajmo izdelke iz našega lokalnega
okolja, ki je bogato z dobrinami in posamezniki, ki se dnevno trudijo v okviru svojih dejavnosti.

Domači izdelki imajo dodano vrednost, tako za lokalno skupnost kot naše zdravje in trajnostni razvoj.